Chỉ báo forex cpi - Forex


Trữ Liên bang sử dụng những báo cáo này, công với những chỉ số khác. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng ( CPI) Lõi của Tokyo đo. Thị trường Forex chuyển động mạnh do USD có trong nhiều cặp tiền phổ biến. Các trader thường chú ý nhiều hơn đến dữ liệu CPI.


Dưới đây là các chỉ báo Forex tốt nhất, được sử dụng thường xuyên đối với cả. Forex Indicator - Chỉ báo Forex.
Trung đến CPI ( Chỉ số giá tiêu dùng) và những quyết định về lãi suất của FOMC. Những con số này được công bố dưới dạng báo cáo và có những ảnh hưởng quan trọng lên tỷ giá hối đoái.
' Nếu bạn không biết các khái niệm CPI, PMI hay ECI có nghĩa gì, mà. GDP hay Tổng Sản Phẩm Quốc Nội, là chỉ báo về sức khỏe kinh tế quan trọng nhất của.

Đây là chỉ báo phân tích kỹ thuật thị trường Forex. Thông thường sử dụng để dự đoán sự thay đổi giá trên thị trường ngoại hối.

Các dịch vụ Forex. 26 Tháng Mười.


Chỉ số giá tiêu dùng ( CPI). Những chỉ số quan trọng nhất định được theo dõi rất sát trong giao dịch FX.

Current Account – Tài khoản vãng lai * * Chỉ số CPI/ PPI. Vào đó những người dự báo thị trường đang trông mong chỉ số nào.

Tập trung đến CPI ( Chỉ số giá tiêu dùng) và những quyết định về lãi suất của FOMC. Những chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng nhất là nền tảng cho quá trình phân tích.

Chỉ báo forex cpi. Thông thường báo cáo tài khoản vãng lai sẽ được công bố vào mỗi tháng, và thường số liệu có khunh.

15 Tháng Giêng. Dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/ xu hướng giảm đối với đồng JPY.
Chỉ Số Giá Tiêu Dùng ( CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Khi những chỉ số kinh tế này thay đổi thì giá trị của tiền tệ sẽ dao động.

Trên cơ sở các nghiên cứu của ông, các chỉ báo kĩ thuật sau đã được tạo ra:.

CHỈ-BÁO-FOREX-CPI